Klustip Kunststof bekleding aanbrengen

Vakgebied Klustips Gevel
Klustip Let bij kunststof gevelbekledingsdelen altijd op het uitzetten !
Zeker bij donkere kleuren altijd voldoende ruimte aan beide kanten houden. Zorg ook voor de juiste schroeven ivm "tikken " bij uitzetten geveldelen.
Van GevelTotaal Nieuwegein